سه شهید در یک قاب

۳ فرمانده شهید لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله صلوات الله علیه

تصویر سه فرمانده شهید لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله صل الله علیه و اله و سلم در کنار هم، منتشر شد.   از راست: ۱. سردار شهید حاج حسین همدانی ۲. سردار شهید حاج حسین اسدالهی ۳. سردار شهید و مفقودالاثر حاج رضا فرزانه

تصویر سه فرمانده شهید لشکر ۲۷ محمد رسول‌الله صل الله علیه و اله و سلم در کنار هم، منتشر شد.

 

از راست:

۱. سردار شهید حاج حسین همدانی
۲. سردار شهید حاج حسین اسدالهی
۳. سردار شهید و مفقودالاثر حاج رضا فرزانه