پوتین – (خاطراتی از رزمندگان لشکر ۲۷ محمد رسول الله)

شماره چاپ ۰۰۱ نوع جلد نرم شابک ۹۷۸۶۲۲۹۷۳۶۲۷۲ تعداد صفحه ۰۱۶ سال چاپ ۱۳۹۹ ناشر مرکز مطالعات پژوهشی ۲۷ بعثت قطع خشتی بزرگ مترجم مولف فاطمه حاتمی محمدعلی سپهر سایر ویژگی‌ها

شماره چاپ ۰۰۱
نوع جلد نرم
شابک
تعداد صفحه ۰۱۶
سال چاپ ۱۳۹۹
ناشر
قطع خشتی بزرگ
مترجم
مولف
سایر ویژگی‌ها