هیئت شهدای گردان مقداد لشکر ۲۷

با سلام هیئت شهدای گردان مقداد یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ با شروع نماز جماعت مغرب و عشا را تقدیم می کند به روح بلند شهدا و فرماندهان دلاور گردان مقداد سردار شهید احمدنوزاد و سردار شهید حاج علی جزمانی با ذکر صلوات (واحد فرهنگی و تدارکات گردان مقداد)

با سلام
هیئت شهدای گردان مقداد

یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

با شروع نماز جماعت مغرب و عشا را

تقدیم می کند به روح بلند شهدا و فرماندهان دلاور گردان مقداد

سردار شهید احمدنوزاد و سردار شهید حاج علی جزمانی

با ذکر صلوات

(واحد فرهنگی و تدارکات گردان مقداد)