نشست مجازی کمیسیون ملی یونسکو در خصوص میراث دفاع مقدس با حضور دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

 مهمانان : دکتر حجت الله ایوبی مهندس سید محمد بهشتی شیرازی دکتر سعید بکتاش دکتر سید جواد هاشمی فشارکی میزبان : دکتر سید احمد محیط طباطبایی به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو ایران لایو یونسکو ۴ مهر ۱۴۰۰ ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱  یک شنبه ساعت ۱۹

 مهمانان :

دکتر حجت الله ایوبی

مهندس سید محمد بهشتی شیرازی

دکتر سعید بکتاش

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی

میزبان :

دکتر سید احمد محیط طباطبایی

به میزبانی کمیسیون ملی یونسکو ایران

لایو یونسکو

۴ مهر ۱۴۰۰

۲۶ سپتامبر ۲۰۲۱

 یک شنبه

ساعت ۱۹