مراسم سالگرد آغاز دفاع مقدس در شرق تهران ( ناحیه کمیل)