تنها یادگار حاج همت و عمو حسن

سن حاج همت ، نصف سن عمو حسن بود اما به نفس گرم امام روح الله ، عمو حسن عاشق حاج همت بود. این عکس تنها یادگار زمینی مشترک از فرمانده لشکر ۲۷ و عموی لشکریان است. به گزارش مشرق ، محمد ابراهیم همت وقتی به شهادت رسید ، حدود ۲۸ سال داشت ، عمو […]

سن حاج همت ، نصف سن عمو حسن بود اما به نفس گرم امام روح الله ، عمو حسن عاشق حاج همت بود. این عکس تنها یادگار زمینی مشترک از فرمانده لشکر ۲۷ و عموی لشکریان است.
به گزارش مشرق ، محمد ابراهیم همت وقتی به شهادت رسید ، حدود ۲۸ سال داشت ، عمو حسن هم که زمانی که خرقه ی شهادت پوشید، بیش از ۶۰ سال از عمرش می گذشت. حاج همت فرمانده لشکر بود و عمو حسن بسیجی در واحد تبلیغات لشکر ۲۷٫
سن حاج همت ، نصف سن عمو حسن بود اما به نفس گرم امام روح الله ، عمو حسن عاشق حاج همت بود.
حاج همت در زمستان ۱۳۶۲ به حجله شهادت رفت و عمو حسن در زمستان ۱۳۶۵ ریش سفیدش را به خون خضاب گرفت.
عکس زیر تنها یادگار زمینی مشترک از فرمانده لشکر ۲۷ و عموی لشکریان است.
روحمان با یادشان شاد.