دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در نشست مهندسان بسیجی :

بسیج مهندسی ، رسالت محور تمدن سازی گام دوم انقلاب را بدوش می کشد !

در نشست مهندسان بسیجی تهران که در مجتمع غدیر در تاریخ 29 اردیبهشت 1401 تشکیل گردید، دکتر سید جواد هاشمی فشارکی با موضوع نقش بسیج مهندسی در گام دوم انقلاب اسلامی سخن گفت.

بسیج مهمترین رکن حراست از گام اول انقلاب اسلامی

دکتر سید جواد هاشمی فشارکی در آغاز سخن خویش درخصوص نقش بسیج در گام اول انقلاب گفت: بسیجی که با تدبیر امام راحل در ابتدای گام اول انقلاب اسلامی درتشکیل گردید ، مهمترین رکن حراست از انقلاب اسلامی در برابر تهدیات دشمن بوده است . و منشا خیرات و برکات فراوانی برای کشور بود ؛ که اوج ثمره آن در دفاع مقدس هشت ساله تجلی پیدا کرد و به فراسوی مرزهای کشورمان کشیده شده و اکنون بعنوان یک قدرت مردمی ؛ پشتیبان ملل مسلمان مظلوم شده است .

بیانیه گام دوم انقلاب چراغ راهنمای آینده بسیج ملی

وی در ادامه چکیده ای از ساختار و محتوای بیانیه گام دوم انقلاب را تشریح کردند و چنین گفت : بیانیه دارای یک مقدمه در ورود انقلاب به دومین مرحله خود سازی،  جامعه پردازی و تمدن سازی بوده،  شروع انقلاب از نقطه صفر را توضیح داده و دستاوردهای بزرگ انقلاب را با عنوان برکات ذکر کرده، که انرا عظیم، درخشان و بی نظیر و در عین حال افتخار افرین دانسته و در آن علل برخی مشکلات کشور بیان شده، تلاشهای دشمنان خارجی و داخلی و نیز چالشها وعیوب درونی بیان شده است و برای کشور در گام دوم هفت سرفصل توصیه، رهنمود های عملیاتی و اجرایی بسیار راهگشا برا ی شرایط کشورتبیین شده است.این بیانیه که خطاب به مردم ولی تاکید بر جوانان مومن انقلابیست که شاکله آن در بسیج تجلی یافته است ، یک سند راهبردی بوده،  که گذشته و حال را ترسیم کرده و راهبرهایی برای اینده،  برای تحقق تمدن نوین اسلامی ارایه شده است،  که بایستی مورد توجه واهتمام همه احاد ملت و بخصوص بسیجیان قرارگیرد.

علم و پژوهش در گام دوم انقلاب

ایشان درخصوص نخستین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ، برای گام دوم انقلاب در خصوص علم و پژوهش گفت : تولید علم ودانش نافع بومی لازمه پیشرفت و وسیله‌ی عزّت و قدرت یک کشور است . ولازم است هسته های علمی دز ادرات و سازمان ها شکل گرفته و امور را براساس ان برنامه ریزی وراهبری کنند . وضرورت دارد پژوهشهای دانشگاهها به سمت نیازهای ضروری کشور و اولویتها سوق پیدا کند ، تا هم کیفیت ارتقا یافته وهم از مشکلات کاسته شود . وبایستی این رستخیز علمی که پس از انقلاب ایجاد شده ، با جهاد علمی مهندسان بسیجی در حوزه های مختلف بسیج ، رشد شتابان یافته و درتراز جهانی بعنوان قطب برتر جهانی فرار گیرد .

معنویّت و اخلاق در گام دوم انقلاب

ایشان درخصوص دومین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ؛ با موضوع معنویّت و اخلاق گفت : معنویّت و اخلاق ، غایت آفرینش خلقت بشر و نیز مهمترین رسالت پیامبران ، بخصوص حضرت محمد (ص) بوده است ، که خود اسوه اخلاق بوده ؛ می باشد . معنویّت به معنی برجسته کردن ارزشهای معنوی از قبیل: اخلاص، ایثار، ایمان در خود و در جامعه است، و اخلاق به معنی رعایت فضیلت‌هایی مانند خیرخواهی، کمک به نیازمند، راستگویی، اعتمادبه‌نفس و دیگر خلقیّات نیکو است . معنویّت و اخلاق نیاز بنیادین جامعه اسلامی بوده و  جهت‌دهنده‌ی همه‌ی حرکتها و فعّالیّتهای فردی و اجتماعی می باشد ، که متاسفانه رژیم ستم شاهی عامل ترویج ضد اخلاق درجامعه بود و با معنویت نیز در ستیز بود .ولی پس از انقلاب با رشد فزاینده معنویت و اخلاق در جامعه مواجه بوده ایم .و لازم است ؛ کارگزاران نخست خود عامل بدان باشند و همچنین بستر جامعه را برای رشد معنویّت و اخلاق فراهم کرده و با کانونهای ضدّ معنویّت و ضد اخلاق،مقابله کرده و بایستی اجازه ندهند که جریانات و افراد جهنّمی‌ مردم را با فریب، جهنّمی کنند. وپرچمدار این عرصه بسیج می باشد و مهندسان بسیجی بایستی در سازمان بسیج مهندسی و نظامات مهندسی جاری و ساری کنند

اقتصاد در گام دوم انقلاب

ایشان درخصوص سومین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ؛ با موضوع اقتصاد گفت : اقتصاد یک عامل مهمّ وموتور مولد جامعه و خانواده است . ولازم است اقتصاد مقاومتی در تمامی برنامه ریزی ها ومدیریت منابع بخشهای دولتی و خصوصی قرار گیرد . رعایت الگوی مصرف متعادل و بدور از اسراف و تبذیر بصورت فرهنگ عمومی در اید . وبا حمایت از تولید داخلی وبخصوص تولیدات مشاغل کوچک و خانگی ، و ایجاد شبکه توزیع مردم پایه نسبت به کاهش هزینه های تولید و توزیع ، کاهش قیمت تمام شده را برای مصرف کننده بهمراه داشته باشد .و مهندسان بسیجی بایستی در طراحی ، ساخت و نظارت بر پروژه های عمرانی بخشهای مختلف کشور پیاده سازی کنند .

عدالت و مبارزه با فساد در گام دوم انقلاب

ایشان درخصوص چهارمین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ؛ با موضوع عدالت و مبارزه با فساد گفت : فساد دارای ابعاد اقتصادی ، اخلاقی ؛ سیاسی ،  اجتماعی و فرهنگی می باشد ؛ که بایستی در همه ابعاد مبارزه با آن تا خشکاندن ریشه ها ؛ صورت پذیرد . همچنین عدالت که در یکی از اهداف اوّلیّه‌ی همه‌‌ی پیامبران الهی وبخصوص آخرین پیامبر (ص) بوده و نظام   جمهوری اسلامی که برخواسته از دین مبین اسلامی است ؛ دارای همان جایگاه است . و از بی عدالتی مطلق که پیش از انقلاب جاری بود ؛ به عدالت نسبی دست یافته ایم و هنوز با عدالت مطلوب فاصله زیادی در اجرا وجود دارد و بایستی تلاش همه‌جانبه‌ای در راه استقرار عدالت جامع به کار برده شود .و مهندسان بسیجی بایستی با محوریت بسیج مهندسی ؛ با تمامی ریشه های مفسده انگیز در نظامات مهندسی کشور ؛ مبارزه کرده و عدالت را در حوزه های مهندسی دنبال نمایند.

استقلال و آزادی در گام دوم انقلاب

ایشان درخصوص پنجمین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ؛ با موضوع استقلال و آزادی گفت : استقلال و آزادی ؛ دومقوله مهم و یک ابر موضوع بوده و بر همه حوزه ها و رویکردها وجهت گیریها اثر میگذارد . استقلال دارای جنبه های سیاسی ؛ فرهنگی، علمی ، اقتصادی و… می باشد . برخی مانند استقلال سیاسی وفرهنگی و همچنین نعمت ازادی  به برکت انقلاب واسلام صددر صد محقق شده است ولی در سایر جنبه ها ضعفهایی وجود دارد که بایستی ضمن تعامل با دنیا ، به سمت استقلال در رفع نیازهای ضروری جامعه برویم .و مهندسان بسیجی می توانند و باید نقش محوری در صیانت از استقلال و ازادی کشور در بخش مهندسی کشور را ایفا کنند .

عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن در گام دوم انقلاب

ایشان درخصوص ششمین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ؛ با موضوع عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی با دشمن گفت :این سه، که شاخه‌هایی از اصولِ «عزّت، حکمت، و مصلحت» در روابط بین‌المللی‌اند. که به برکت انقلاب و با تلاش مدیران جهادی به دست آمده است و نظام سلطه با فریب و خدعه بدنبال خدشه دار کردن این اصول هستند ، کمااینکه در دولت دوازدهم صدمات زیادی متوجه کشور شد. مرز بندی با دشمن نص صریح قرانی است که بایستی مورد توجه همه و بخصوص مسولان باشد . و می تواند معیاری برای سنجش وپایش افراد باشد . بینش و بصیرت مهندسان در ذهن و بروز بیرونی آن ؛ بهترین چراغ راهنما در هنگام غبار فتنه و تشخیص حق وباطل می باشد .

سبک زندگی و معماری اسلامی در گام دوم انقلاب

ایشان درخصوص هفتمین توصیه راهبردی رهبر انقلاب ؛ با موضوع سبک زندگی گفت : نوع سبک زندگی از اهمیت زیادی برخودار بوده ؛ اسلامی شدن سبک زندگی در حوزه های فردی و اجتماعی ضروری بوده و زمینه ساز و تعیین کننده سیرکمال دنیوی و اخروی می باشد. وتعیین کننده خوراک فکر و جسم و فضای مجازی افراد می باشد . وهمچنین درحوزه محیط وفضا نیز شامل سبک معماری خانه ؛ فضای اداری و فضای کسب وکار و فراغت وهمچنین در سبک شهرسازی و سیمای بصری شهر میباشد . که متاسفانه در این امور علیرغم مصوبات قانونی ؛ شاهد ترویج سبک منحط غربی و یا معماری بی هویت هستیم ؛ بایستی هویت اسلامی در معماری و شهرسازی توسط شهرداریها و مردم رعایت شود ؛ تا بستر و فضاها دارای هویت اسلامی شده و خود هویت ساز جامعه گردند .و بسیج مهندسی بایستی این مهم را به نتیجه برساند ؛ بخصوص که در دولت انقلابی ایت الله رییسی که نهضت ۴ ملیون مسکن در روال کاری قرار گرفته است ؛ بایستی برای هویت بخشی آن تلاش کرد ، تا شاهد شکل گیری شهرسازی و معماری اسلامی در کشور گردیده و زمینه ساز تمدن نوین اسلامی واقع گردد .